Spletni svetilnik (ali pixel značka) je majhno nevidno besedilo ali slika na spletni strani, ki beleži promet na sami spletni strani. beležijo se različni podatki o vaših preferencah na spletnem svetilniku.